Arbeidsmarktonderzoek

Arbeidsmarktonderzoek

Lexnova heeft ruime ervaring met het doen van arbeidsmarktonderzoek en verricht dit type onderzoek zeer regelmatig, met name vanuit de aansluiting met het onderwijs. Zo voeren wij jaarlijks meerdere onderzoeken uit in het kader van macrodoelmatigheid voor nieuwe opleidingen. Aan de hand van deskresearch en enquêtes wordt de arbeidsmarktsituatie in kaart gebracht. Het onderzoek kan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde betreffen; zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn; en zowel een regionale als landelijke nadruk hebben. 

Afhankelijk van de specifieke onderzoeksvragen maken we gebruik van de volgende onderzoekstechnieken: 

  • Deskresearch 
  • Dataverzameling en -analyse 
  • Interviews (face-to-face, telefonisch)
  • Groeps- en paneldiscussies en focusgroepen 
  • Online enquêtes met behulp van bijpassende software 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Projectvoorbeeld
Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020

In 2020 hebben we de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2020 (AMMS 2020) uitgevoerd, een gezamenlijk project van de NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO. Dit is een grootschalig arbeidsmarktonderzoek waarbij wij door middel van online enquêtes zowel werkgevers in het werkveld van sport en bewegen als mbo- en hbo-alumni van relevante opleidingen ondervragen. Zo wordt gekeken naar de aansluiting van het aanbod van gediplomeerden van sport- en bewegenopleidingen bij de vraag vanuit de sportarbeidsmarkt. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Voor meer informatie en de onderzoeksrapportage, kijk op www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2