Arbeidsmarktonderzoek

Lexnova heeft ruime ervaring met het doen van arbeidsmarktonderzoek en verricht dit type onderzoek zeer regelmatig, met name vanuit de aansluiting met het onderwijs. Zo voeren wij jaarlijks meerdere onderzoeken uit in het kader van macrodoelmatigheid voor nieuwe opleidingen. Aan de hand van deskresearch en enquêtes wordt de arbeidsmarktsituatie in kaart gebracht. Het onderzoek kan zowel de vraagzijde als de aanbodzijde betreffen; zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn; en zowel een regionale als landelijke nadruk hebben. 

Afhankelijk van de specifieke onderzoeksvragen maken we gebruik van de volgende onderzoekstechnieken: 

  • Deskresearch 
  • Dataverzameling en -analyse 
  • Interviews (face-to-face, telefonisch)
  • Groeps- en paneldiscussies en focusgroepen 
  • Online enquêtes met behulp van bijpassende software 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Projectvoorbeeld
Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020

In opdracht van de MBO Raad, SBB, Werkgevers in de Sport, NLActief, NOC*NSF, KLVO, NPZ-NRZ en het hoger sport onderwijs voeren wij de Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen uit (AMMS 2020). Dit is een grootschalig arbeidsmarktonderzoek waarbij wij door middel van online enquêtes zowel werkgevers in het werkveld van sport en bewegen als mbo- en hbo-alumni van relevante opleidingen ondervragen. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Voor meer informatie, kijk op www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl.