Welkom bij de vragenlijsten voor de Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020.

Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen (AMMS) over de kansen op de arbeidsmarkt voor hbo- en mbo-sportstudenten. De AMMS biedt waardevolle inzichten in ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor sport en bewegen.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus dit jaar hebben ingrijpende gevolgen voor de sportsector. Een belangrijke doelstelling van deze editie van de sportmonitor is ook om grip te krijgen op de effecten die het coronavirus tot nu toe heeft gehad en de toekomstverwachtingen die de werkgevers hebben over de ontwikkelingen in beeld te brengen. De uitkomsten van deze editie zullen daarom bijzonder waardevol zijn.

Op dit moment zijn zowel de alumni- als de werkgevers-vragenlijsten in werking.

Heeft u mensen in dienst met een sportgerelateerde opleiding? Om de arbeidsmarkt voor sport en bewegen te kunnen blijven monitoren en te vergelijken met voorgaande jaren willen wij u vragen om deze vragenlijst in te vullen.

Heeft u zelf een sportopleiding gedaan, kies dan voor alumni mbo, of hbo (bijv. ALO of een Ad Sportkunde). Als u een pabo-diploma heeft en vervolgens de leergang Vakbekwaam Bewegingsonderwijs heeft gevolgd, klik dan op Leergang VBO.

Hartelijk dank voor uw tijd en moeite!

WERKGEVERS

Werkgevers

ALUMNI

MBO

ALUMNI

HBO

ALUMNI

Leergang VBO

De arbeidsmarktmonitor sport is een gezamenlijk project van onderstaande organisaties. Deze vragenlijst wordt breed verspreid. Het is daarom mogelijk dat u de vraag om deel te nemen meerdere keren heeft ontvangen.