Behoefteonderzoek

Behoefteonderzoek

Wilt u een nieuw product in de markt zetten? Of wilt u weten hoe de wensen van bestaande klanten veranderen? Een behoefteonderzoek geeft antwoord op deze vragen. Met de uitkomsten van een behoefteonderzoek krijgt u zicht op de kansrijkheid van een product. Dit vormt de basis voor betere beslissingen.

PROJECTVOORBEELDEN
Roteal B.V. in Assen

Lexnova Marktonderzoek heeft onlangs voor Roteal een online kwantitatief haalbaarheidsonderzoek mogen uitvoeren voor hun nieuwe product. Om dit product (een revolutionaire einddop om water- en cv-leidingen mee af te doppen) succesvol te kunnen aanbieden heeft Lexnova door middel van een enquête onderzocht wat de interesse en behoefte is voor een dergelijk product. Er is onder meer onderzoek gedaan naar de mening over het product, de bereidheid tot aanschaf en het huidige gebruik van einddoppen. Het doel van het onderzoek was om inzicht te creëren in de markt en de te verwachten vraag naar de Roteal einddop.

Gemeente De Wolden – zondagopenstelling

In opdracht van de gemeente De Wolden heeft Lexnova onderzoek gedaan naar de winkelopenstelling op zondag. Om een gefundeerde beslissing te nemen wilde de gemeente De Wolden graag weten hoe daar door verschillende bevolkingsgroepen over wordt gedacht. Winkeliers, ondernemers in de horeca, recreatie en toerismebranche en inwoners zijn onder andere bevraagd op (gewenste) openingstijden en eventuele overlast.

Antonius Ziekenhuis Sneek – omgevingsanalyse ouderenzorg

Het Antoniusziekenhuis Sneek wilde samenhangend beleid ontwikkelen om in te kunnen spelen op de toenemende vergrijzing binnen het primaire verzorgingsgebied (Súdwest-Fryslân en de Noordoostpolder).

 Lexnova heeft een omgevingsanalyse gemaakt om de ouderenzorg in kaart te brengen. Hierin draaide het om de vragen:

  • Welke zorgaanbieders zijn actief op het gebied van ouderenzorg binnen het verzorgingsgebied Súdwest-Fryslân en de Noordoostpolder?
  • Welke activiteiten op het gebied van ouderenzorg ondernemen de betreffende instellingen?
Kunstmaand Ameland – behoefteonderzoek 

Het doel van dit onderzoek was het bieden van inzicht in de mening en wensen van de verschillende doelgroepen van Kunstmaand Ameland. Het maakte de bestedingen van de bezoekers duidelijk (economisch effect). Het onderzoek vormde de basis voor een strategisch marketingplan.

Menzis – behoefteonderzoek ouderen

Vooral ouderen  hebben vaak baat bij woonvoorzieningen. Menzis wil daarom een website met een overzicht biedt van deze voorzieningen. Het onderzoek bracht de precieze informatiebehoefte op dit gebied in kaart. Ook werd duidelijk via welke kanalen die informatie het beste gegeven kan worden.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2