Burgerpeiling

Burgerpeiling

Met de onderzoeksmodules van VNG krijgt u inzicht in uw prestaties. We ondersteunen u hierbij graag.

De Burgerpeiling van VNG Realisatie (voorheen: KING) geeft u als gemeente inzicht in de mening, leefbaarheid en betrokkenheid van bewoners. U wilt immers uw beleid en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van uw inwoners. Een Burgerpeiling biedt concrete aanknopingspunten om het gemeentebeleid zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van uw inwoners.

De Burgerpeiling is een modelvragenlijst die betrekking heeft op vier maatschappelijke thema’s: het leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen inwoner en gemeente en de directe dienstverlening. Uiteraard is het mogelijk om de vragenlijst uit te breiden met thema’s die voor uw gemeente relevant zijn. Ook verdieping van het onderzoek is mogelijk, bijvoorbeeld door middel van interviews, focusgroepen en panelgesprekken. Of het onderzoek kan worden toegespitst op bijvoorbeeld specifieke wijken of doelgroepen. Het onderzoek kan geheel op uw wensen, speerpunten en doelstellingen worden afgestemd.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op waarstaatjegemeente.nl. Op deze website worden de resultaten van alle burgerpeilingen gepubliceerd. Daarom is het mogelijk de resultaten van burgerpeilingen van verschillende gemeentes onderling te vergelijken. Wij zorgen voor de aanlevering van de resultaten van uw Burgerpeiling aan VNG Realisatie. Daarnaast leveren we de data op in heldere, overzichtelijke rapportages. Ook een presentatie (op locatie) van de resultaten en onze adviezen op basis van de uitkomsten behoort tot de mogelijkheden.

Lexnova ondersteunt u graag bij de uitvoering van de Burgerpeiling. We hebben de afgelopen jaren voor tientallen gemeenten de Burgerpeiling uitgevoerd. Daarmee wordt u niet alleen ontlast, u krijgt op basis van de uitkomsten eveneens pasklare adviezen en desgewenst ondersteuning bij vervolgacties.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2