Customer journey

Lexnova doet voor haar opdrachtgevers onderzoek naar customer journeys, oftewel klantreizen. Hierbij visualiseren we alle belangrijke contactmomenten via alle mogelijke kanalen. Bij het in kaart brengen van deze klantreis gebruiken we deskresearch, digitale enquêtes, interviews, video- en websiteanalyse en groepsdiscussies.

We achterhalen zo wat de belangrijke keuzemomenten van uw klanten zijn en hoe hun keuzes tot stand komen. Factoren in een klantreis zijn bijvoorbeeld interesses van de doelgroep en het imago van een bedrijf, instelling, dienst of product.

Specialisten van Lexnova ondersteunen u graag bij het optimaliseren van de klantreis. Wij werken hierbij samen met Fibéo, een onafhankelijk (markt)onderzoeksbureau uit Amsterdam die klantreizen heeft georganiseerd voor onder meer de Hogeschool Utrecht, Nyenrode Business Universiteit, de Nederlandse Spoorwegen, ABN-AMRO, Moneyou, en Nespresso.