Macrodoelmatigheid

Macrodoelmatigheid

In het hoger onderwijs is sprake van een veranderend opleidingsaanbod. Lexnova onderzoekt als marktonderzoeksbureau de marktpotentie van opleidingen.

Hoger onderwijs (hbo, wo) moet de arbeidsmarktbehoefte van en ruimte voor nieuwe opleidingen aantonen. Dat doen ze met een macrodoelmatigheidsonderzoek volgens de procedurele richtlijnen van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Lexnova is een veelgevraagd onderzoeksbureau voor arbeidsmarktonderzoek voor associate degrees (ad), bacheloropleidingen en masters.

Ervaring met onderzoek naar marktpotentieel is een belangrijke succesfactor. Jaarlijks doen we tientallen onderzoeken in het kader van de macrodoelmatigheidstoets. Onze aanpak is nauw afgestemd op de actuele beleidsrichtlijnen van het ministerie. In de loop der jaren zijn veel aanvragen voor nieuwe opleidingen goedgekeurd die ons onderzoek als basis hadden. In de loop van 2023 worden de procedureregels deels gewijzigd door CDHO. Onveranderd is dat de ruimte voor en behoefte aan een nieuwe opleiding moet worden aangetoond.

Bij een verzoek tot medewerking aan een marktonderzoek brengen we samen met de klant de precieze vraag in kaart voor een maatwerkofferte. Voor elke deelvraag bieden we een passend onderzoeksinstrument aan en werken we met de vereiste data: zowel kwantitatieve als kwalitatieve. Data verwerken we volgens een eenduidige systematiek, waardoor resultaten maximaal navolgbaar zijn. Zie ook Onze werkwijze.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

De onderzoeken variëren daardoor in grootte en in doorlooptijd, maar vrijwel alle opleidingen werken toe naar een aanvraag bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Hieronder hebben we enkele voorbeelden uitgelicht. Voor meer referenties kunt u het overzicht van onze klanten bekijken of contact met ons opnemen.

RotterdamAcademy logo kleiner
Master Consultancy & Entrepreneurship, Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam wilde graag haar onbekostigde master Consultancy & Entrepreneurship bekostigd aanbieden. We zijn het onderzoek gestart met deskresearch en interviews met werkgevers. Op basis van de resultaten van deze deelonderzoeken heeft het onderwijsteam het profiel van de opleiding bijgeschaafd. Dit geüpdatete profiel hebben we vervolgens aan een grote groep werkgevers en potentiële studenten voorgelegd. Hier kwam een ruime behoefte van beide groepen uit en de Hogeschool besloot om de opleiding te gaan aanvragen. De CDHO heeft op basis van het onderzoeksdossier positief geadviseerd over het aanbieden van de opleiding.

logo hanze
 Master Interdisciplinary Business Professional, Hanzehogeschool

In opdracht van de Hanzehogeschool heeft Lexnova macrodoelmatigheidsonderzoek uitgevoerd voor de master Interdisciplinary Business Professional. Zoals de naam al aangeeft is dat een brede, interdisciplinaire master, waarin de bedrijfskundige disciplines marketing management, financieel management, human resource management en business & IT-management vertegenwoordigd zijn. Vanwege het interdisciplinaire karakter van de master was ook het werkveld breed. Dat stelde bijzondere eisen aan het onderzoek. Uit werkveldinterviews en een instroomonderzoek onder bachelorstudenten en alumni bleek dat de master voorziet in een behoefte aan de in- en uitstroomkant. Inmiddels loopt de opleiding met een instroom van 39 studenten in 2021 goed.

Fontys logo
Associate degree Engineering, Fontys Hogeschool

Fontys Hogeschool wilde een associate degree-opleiding Engineering starten die goed aansloot bij de behoefte van het regionale werkveld (onder andere Eindhoven Brainport). In ons deskresearch richtten we ons onder meer op de relevante (regionale) trends en de maatschappelijke- en arbeidsmarktbehoefte van de opleiding. Vervolgens hebben we samen met Fontys zes potentiële afstudeerrichtingen in een werkveldenquête aan werkgevers voorgelegd. Verder onderzochten we welke technische disciplines nu en in de toekomst belangrijk zijn in het werkveld. Fontys heeft op basis van de uitkomsten een keuze voor afstudeerrichtingen gemaakt en het macrodoelmatigheidsdossier geschreven. We hebben als critical friend meegelezen bij dit dossier. De opleiding is inmiddels succesvol van start gegaan.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2