Macrodoelmatigheid

Macrodoelmatigheid

In het hoger onderwijs is sprake van een veranderend opleidingsaanbod. Lexnova onderzoekt als marktonderzoeksbureau de marktpotentie van opleidingen.

Om te bepalen of er in de markt genoeg potentie aanwezig is voor een opleiding, verricht Lexnova marktonderzoek naar de kansrijkheid ervan. Dat levert input voor de macrodoelmatigheidstoets die onderwijsinstellingen voorafgaand aan de lancering van een nieuwe opleiding dienen uit te voeren. In ons marktonderzoek liggen de accenten op instroomonderzoek onder potentiële studenten, data-analyse en arbeidsmarktonderzoek in het werkveld.

Lexnova behoort tot de marktleiders in Nederland op het gebied van onderzoek naar macrodoelmatigheid voor hoger onderwijs. De afgelopen drie jaar hebben wij voor in totaal tien hogescholen in heel Nederland meer dan veertig macrodoelmatigheidsonderzoeken uitgevoerd.

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Macrodoelmatigheidstoets

Een opleiding is op langere termijn pas levensvatbaar als aan zowel de instroomkant (potentiële studenten) als aan de uitstroomkant (arbeidsmarkt) een duidelijke vraag naar de opleiding bestaat. We laten ons bij de methodiek en uitvoering van dit type onderzoek leiden door de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2018 (kortweg: De Beleidsregel), die is opgesteld door het Ministerie van OCW. Daardoor kunnen de onderzoeksresultaten direct dienen als input voor onderdelen van de aanvraag van de macrodoelmatigheidstoets. We zijn ook goed thuis in de werkwijze van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO), die de aanvragen voor nieuwe opleidingen, verplaatsingen en nevenvestigingen beoordeelt en de minister adviseert.

Onze werkwijze

Na ontvangst van een offerteaanvraag of informatieverzoek nemen wij telefonisch contact op om de aanvraag door te spreken. Wij stellen graag vragen zodat we onze onderzoeksaanpak en planning goed kunnen afstemmen op de wensen van de opleiding. Wij besteden veel zorg aan het opstellen van een goed plan en stemmen regelmatig af met de opdrachtgever. We zorgen ervoor dat we onze opdrachtgever goed leren kennen om tot een maatwerkproduct te kunnen komen. We leveren objectief en onafhankelijk onderzoek.

Voor de meeste opdrachtgevers is het van belang dat het onderzoek direct toepasbaar is binnen het dossier voor de aanvraag macrodoelmatigheid bij de CDHO. We laten ons daarom bij de methodiek en uitvoering van de onderzoeken – waar nodig – leiden door de Minister van OCW opgestelde Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2018. In voorkomende gevallen bieden wij na afronding van het onderzoek ondersteuning bij het schrijven van de aanvraag.

Projectvoorbeelden

Wij voeren met grote regelmaat onderzoek uit naar het marktpotentieel van nieuwe opleidingen, veelal gaat dit om hbo-masters en Associate degrees. Per jaar werken wij aan 10 tot 15 onderzoeken voor met name hogescholen. Soms worden wij ingeschakeld als een opleiding al volledig doorontwikkeld is en er alleen nog getoetst moet worden wat de haalbaarheid van de opleiding is. Andere keren zijn wij vanaf het eerste begin betrokken en dragen we met ons onderzoek bij aan de profilering van de opleiding, passend bij de behoefte van het regionale werkveld.

De onderzoeken variëren daardoor in grootte en in doorlooptijd, maar vrijwel alle opleidingen werken toe naar een aanvraag bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). Hieronder hebben we drie voorbeelden uitgelicht. Voor meer referenties kunt u het overzicht van onze klanten bekijken of contact met ons opnemen.HZ logo kleiner
HZ University of Applied Sciences – Bachelor Global Project and Change Management

In 2020 heeft Lexnova voor HZ University of Applied Sciences zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek verricht naar het instroompotentieel voor deze bacheloropleiding en de arbeidsmarktbehoefte vanuit het (regionale) werkveld. Daarna heeft Lexnova het dossier voor de macrodoelmatigheidsaanvraag geschreven. 

De CDHO heeft op basis van dit macrodoelmatigheidsdossier een positief besluit uitgebracht voor de opleiding. De Bachelor Global Project and Change Management start per september 2021.


RotterdamAcademy logo kleiner
Rotterdam Academy – Ad Sales en Accountmanagement

Voor de voltijdopleiding Ad Sales en Accountmanagement heeft Lexnova eind 2020 diverse deelonderzoeken uitgevoerd naar het markpotentieel en de haalbaarheid van de opleiding. Er is gekeken naar de wensen en behoeften van potentiële studenten en van het werkveld. Zo zijn er interviews gehouden met het werkveld, enquêtes uitgevoerd onder potentiële werkgevers en potentiële studenten, is de maatschappelijke en arbeidsmarktbehoefte in kaart gebracht door middel van bronnen van onder andere UWV en ROA en is er een concurrentieanalyse gemaakt om de ruimte in het opleidingsaanbod te onderzoeken.

In samenwerking met Rotterdam Academy is daarna het macrodoelmatigheidsdossier geschreven door Lexnova. Door de CDHO is begin 2021 positief besloten over de aanvraag voor macrodoelmatigheid voor de opleiding. De Ad Sales en Accountmanagement start per september 2021.logo hanze
Hanzehogeschool Groningen – Master Data Science for Life Sciences

In 2017 heeft Lexnova voor de Hanzehogeschool Groningen onderzoek gedaan naar het marktpotentieel voor de nieuwe masteropleiding Data Science for Life Sciences. Samen met de opleiding is er een uitgebreid onderzoek opgezet naar de behoefte van (regionale) werkgevers en de wensen van potentiele studenten.

The Data Science for Life Sciences degree programme is aimed at a new generation of data scientists who, in addition to conducting research, are able to facilitate and initiate innovations for the Life Science industry (hanzemasters.nl).

De CDHO heeft begin 2018 positief besloten over de aanvraag voor macrodoelmatigheid. De opleiding is gestart per september 2018.Avans Hogeschool Logo

Avans Hogeschool – Ad Logistiek Management in Roosendaal

Avans Hogeschool heeft in de afgelopen jaren veel ontwikkeld op het gebied van Associate degrees. Voor de Avans Academie Associate degrees heeft Lexnova diverse onderzoeken mogen uitvoeren, waaronder voor de Ad Logistiek Management in Roosendaal, een nevenvestiging van de opleiding in Den Bosch.

Regel alles achter de schermen 
De Associate degree Logistiek leidt je op tot een logistiek professional op hbo-niveau. Na deze tweejarige opleiding ben je een aanwinst voor bedrijven waar logistiek een belangrijke pijler is voor succes (ad-academie.nl).Logo Windesheim

Hogeschool Windesheim – Social work

In 2015/2016 hebben wij voor Windesheim onderzoek gedaan naar de bacheloropleiding Social Work, in combinatie met een instroomonderzoek voor de Ad Sociaal Werk in de Zorg. Beide opleidingen zijn inmiddels begonnen. De Ad Sociaal Werk in de Zorg had in 2017 een totaal van 78 inschrijvingen in de propedeuse (duo, 2018).

Dagelijks stimuleren duizenden sociaal werkers mensen om zo optimaal deel te nemen aan een samenleving waar voor iedereen een plek is. Sociaal werkers vind je onder andere in wijken, bij zorginstellingen, in gevangenissen, in de jeugdzorg, bij woningbouwcorporaties en in de opvang van daklozen. Waar sociaal werkers komen en wie zij daar ontmoeten kan heel verschillend zijn. De mensen met wie sociaal werkers te maken hebben, verschillen in leeftijd, achtergrond en hebben verschillende problemen of vragen waarvoor ze (tijdelijk) hulp nodig hebben (windesheim.nl).

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2