Medewerkerstevredenheid

Met het medewerkerstevredenheidonderzoek van Lexnova meet u of de medewerkers aan uw eisen voldoen. Lexnova verzorgt medewerkersonderzoek op maat. U kunt hierbij denken aan:

  • Het doorlichten van de kwaliteit van uw dienstverlening
  • Medewerkerstevredenheid
  • De kwaliteit van de interne communicatie
PROJECTVOORBEELD
KwadrantGroep - medewerkerstevredenheidsonderzoek

In opdracht van KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp (voorheen De Friese Wouden) heeft Lexnova een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd onder meer dan 2.200 medewerkers. Daarnaast heeft Lexnova een 'spiegelonderzoek' gedaan onder leidinggevenden.

In opdracht van Lentis is onder medewerkers een werkbelevingsonderzoek uitgevoerd met het oog op het verbeteren van de werkbeleving en verminderen van de psychische klachten en verzuim. Dit wordt gedaan door via een vragenlijst te inventariseren welke factoren de werkbeleving positief beïnvloeden en welke factoren aandacht behoeven.