Naamsbekendheid en imago

Naamsbekendheid- en imago-onderzoek

Lexnova heeft ruime ervaring met imago-onderzoeken en onderzoeken naar merkpositionering, waaronder in het (primair) onderwijs.

Brand image management is van doorslaggevend belang voor de marketing en communicatie van uw merk. Een goed gecommuniceerd imago versterkt de positie van uw organisatie, en creëert onderscheid met uw concurrentie. Succesvol brand image management verbetert de performance van uw merk.

Met het imago-onderzoek van Lexnova komt u de waarde van uw merk of uw organisatie te weten:

 • Is uw organisatie bij uw doelgroep in beeld?
 • Waar staat uw organisatie? Wat is het profiel van uw organisatie?
 • Waar staat uw doelgroep? Wat is het profiel van uw doelgroep?
 • Sluit uw merk aan bij uw doelgroep?

Uiteraard kijken we in marktonderzoek gericht op imago ook naar uw concurrenten. Zo kunnen we vaststellen in welke mate een eventuele herpositionering kan bijdragen aan de verbetering van uw (concurrentie)positie.

PROJECTVOORBEELDEN

 

Hanzehogeschool Groningen – identiteit en imago

Voor de Hanzehogeschool Groningen hebben we in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar het imago en de identiteit van de hogeschool. De Hanzehogeschool Groningen is de grootste hogeschool in het Noorden en biedt opleidingen in een breed scala van sectoren aan.

Het doel van het onderzoek was om het imago en de identiteit van de Hanzehogeschool in kaart te brengen. De hogeschool wilde graag weten hoe de buitenwereld haar ziet en hoe haar imago zich verhoudt tot de identiteit. Lexnova heeft dit onderzoek in 2009 ook voor de hogeschool uitgevoerd. De centrale hoofdvraag was:

 • “Wat is de identiteit en het imago van Hanzehogeschool Groningen onder de verschillende doelgroepen?”

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag werd een kwantitatief onderzoek uitgevoerd middels een digitale enquête. Het onderzoek werd uitgevoerd onder acht verschillende doelgroepen: medewerkers, studenten voltijd, studenten deeltijd/duaal, cursisten, scholieren, werkveld, alumni en scholen (decanen en directeuren).

Het onderzoek resulteerde in diverse deelrapporten per doelgroep en een overkoepelend instellingsrapport voor alle doelgroepen gezamenlijk. Hierin kwamen conclusies met concrete actiepunten, handvatten en een vergelijking met het onderzoek uit 2009 naar voren. 

SNN logo

SNN – naamsbekendheid en subsidiebenutting

Voor Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) hebben we in 2018 een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder (innovatieve) mkb-bedrijven in Noord-Nederland. Deze bedrijven hebben de ambitie om te groeien, maar maken onvoldoende gebruik van subsidiemogelijkheden. De opdracht bestond enerzijds uit onderzoek naar de naamsbekendheid en het imago van SNN en anderzijds naar de achtergrond van het onvoldoende benutten van subsidiemogelijkheden door mkb-bedrijven.

quadraam logo
Quadraam - naamsbekendheid en imago middelbare school

In opdracht van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam hebben we in 2019-2020 een tweeledig onderzoek uitgevoerd. Quadraam biedt aan ruim 13.000 leerlingen onderwijs, verdeeld over 14 middelbare scholen in de regio Arnhem, Liemers en Overbetuwe. Het onderzoek had betrekking op een van deze scholen.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek was enerzijds om de naamsbekendheid en het imago van de school in kaart te brengen. Quadraam wilde graag weten in hoeverre basisscholen en ouders bekend zijn met de school en hoe er over de school wordt gedacht. Anderzijds was het doel om een beeld te krijgen van de behoeften die (toekomstige) leerlingen hebben aan aanvullende onderwijsvormen. De school heeft zelf twee mogelijke onderwijsvormen geformuleerd en wilde peilen in hoeverre hier animo voor is. De volgende onderzoeksvragen hebben de rode draad gevormd tijdens het onderzoek:

 • In hoeverre zijn ouders bekend met de school en hoe denken zij over de school?
 • Aan welke aanvullende onderwijsvorm is de meeste behoefte?
 • Hoe groot is het instroompotentieel voor de aanvullende onderwijsvormen?

Methode
We hebben verschillende onderzoeksmethoden toegepast om tot een zo volledig mogelijk antwoord te komen op de onderzoeksvragen, namelijk:

 • Diepte-interviews met intern begeleiders, leerkrachten groep 7/8 en directie van regionale basisscholen
 • Enquête onder ouders uit de regio met kinderen in groep 6, 7 of 8 van de basisschool
 • Focusgroep met een aantal ouders dat dieper wilde ingaan op het imago van de school en de behoeften die hun kinderen hebben aan onderwijsvormen

Het onderzoek resulteerde in diverse deelrapportages, met in elke deelrapportage concrete actiepunten en handvatten waar de school en Quadraam als overkoepelende organisatie mee aan de slag kunnen.

“Lexnova heeft ons professioneel en efficiënt door alle benodigde stappen geleid én daarbij ons volledig ontzorgd. Heel prettig was het contact en de afstemming, maar bovenal het meedenken over de optimale route. We zijn geen moment voor vervelende verrassingen komen te staan. Sterker, het onderzoekstraject leverde ons zelfs positieve verrassingen op. Zo kregen we ook veel informatie over het imago van de school én informatie die we ook voor enkele van onze andere scholen kunnen gebruiken. Wij kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking.” (Quadraam, 26-02-2020)

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2