Ondernemerspeiling Waarstaatjegemeente.nl

VNG Realisatie heeft samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderzoeksbureaus (waaronder Lexnova) de Ondernemerspeiling ontwikkeld. Die brengt de tevredenheid van lokale ondernemers over het beleid en de dienstverlening van hun gemeente in kaart, aan de hand van vijf thema's. Belangrijke informatie voor u als gemeente! De resultaten bieden concrete aanknopingspunten voor verbetering van uw dienstverlening.

De Ondernemerspeiling is ook een benchmark. U kunt uw prestaties op www.waarstaatjegemeente.nl vergelijken met andere gemeenten. U krijgt inzicht in verbeterpunten en kunt leren van 'best practices'.

Lexnova is een van de marktleiders op het gebied van ondernemerspeilingen. Door onze kennis van de overheid kunnen we u passend adviseren en ondersteunen in vervolgacties, naar aanleiding van de resultaten.