Ondernemerspeiling

Ondernemerspeiling

VNG Realisatie heeft samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderzoeksbureaus (waaronder Lexnova) de Ondernemerspeiling ontwikkeld. Die brengt de tevredenheid van lokale ondernemers over het beleid en de dienstverlening van hun gemeente in kaart, aan de hand van vijf thema's. Belangrijke informatie voor u als gemeente! De resultaten bieden namelijk concrete aanknopingspunten voor verbetering van uw dienstverlening. Daarnaast zorgen de resultaten van een ondernemerspeiling voor handvatten voor de ontwikkeling van het gemeentebeleid.

De Ondernemerspeiling is een gevalideerde modelvragenlijst. Deze bestaat uit vijf thema’s: de (digitale) dienstverlening, de lokale regel- en lastendruk, de relatie tussen de ondernemer en de gemeente, het economisch beleid en het vestigingsklimaat. Door middel van onze heldere rapportages krijgt u inzicht in de tevredenheid van ondernemers wat betreft deze vijf thema’s. Ook kunt leren van verbeterpunten en 'best practices' die hieruit ontstaan.

Uiteraard is het mogelijk om de vragenlijst uit te breiden met thema’s die voor uw gemeente relevant zijn. Ook verdieping van het onderzoek is een optie, bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken, focusgroepen en interviews. Wij leveren onderzoek op maat met een persoonlijke aanpak en begeleiding. Het onderzoek kan daarom geheel op uw wensen en doelstellingen worden afgestemd.

De Ondernemerspeiling is ook een benchmark. U kunt uw prestaties op waarstaatjegemeente.nl  vergelijken met andere gemeenten. Op deze website worden de resultaten van alle uitgevoerde ondernemerspeilingen gepubliceerd. Wij zorgen voor de aanlevering van de resultaten van uw Ondernemerspeiling aan VNG Realisatie. Daarnaast leveren we de data op in overzichtelijke rapportages. Ook een presentatie (op locatie) van de resultaten behoort tot de mogelijkheden.

Lexnova is een van de marktleiders op het gebied van ondernemerspeilingen en heeft reeds voor een groot aantal gemeenten ondernemerspeilingen mogen uitvoeren. Door onze kennis van de overheid kunnen we u passend adviseren en ondersteunen in vervolgacties, naar aanleiding van de resultaten.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2