Missie en achtergrond

Missie en achtergrond

Onze missie is om uw onderwijs- of overheidsorganisatie met hoogwaardig onderzoek en advies te ondersteunen bij de uitoefening van uw publieke taak. Markt- en beleidsonderzoek, met kwantitatieve en kwalitatieve methodes, zijn de basis voor onze gedegen analyses en klantgerichte adviezen. We helpen ook niet-publieke of semipublieke organisaties met marktonderzoek om hun diensten te verbeteren.

Lexnova is gevestigd in Groningen, maar werkt voor organisaties in het hele land. Van oorsprong is Lexnova een adviesbureau voor overheden dat zich richtte op vernieuwing in regelgeving en werkwijzen. Na overname van het marktonderzoeksbureau van de Hanzehogeschool is marktonderzoek in brede zin voor (hoger) onderwijsinstellingen een van onze belangrijkste activiteiten geworden. Hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen en scholen voor middelbaar onderwijs zijn onze klanten. Voor overheden, waaronder het ministerie van Economische Zaken, voeren we beleidsevaluaties uit in kwalitatief onderzoek, indien nodig aangevuld met kwantitatieve instrumenten. We ondersteunen lokale overheden bij ruimtelijke, juridische en aan de energietransitie gerelateerde vraagstukken. Hierin werken we geregeld samen met Pro-Facto en Bout Advocaten (zie ook: link naar EN.). Lexnova is verbonden aan het juridisch en bestuurskundig advies- en onderzoeksbureau Pro Facto.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2