Onderwijs

Lexnova is specialist in onderwijsland en voert voor deze dynamische sector veel onderzoek uit: van onderzoek naar macrodoelmatigheid tot imago-onderzoek. En van data-analyse tot beleidsonderzoek.

In het onderwijs is sprake van een steeds wisselend opleidingsaanbod. Afstemming tussen opleidingsaanbod en vraag vanuit de markt wordt maatschappelijk gezien steeds relevanter. Onderwijsinstellingen streven voortdurend naar opleidingen met voldoende arbeidsmarktperspectief. Lexnova brengt de werkelijke opleidingsbehoeften voor u in kaart. Ook speelt concurrentie tussen onderwijsinstellingen een steeds grotere rol. Waarom kiest een scholier voor hogeschool A en niet voor B? Deze vraag raakt aan het imago en de positionering van de hogeschool. Lexnova voert onderzoek uit naar uw huidige imago en adviseert u over uw concurrentiestrategie.

Onze specialisaties zijn: