Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De continu veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt maakt het belangrijk dat mensen zich gedurende hun leven blijven ontwikkelen. Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) zorgt ervoor dat mensen vitaal en duurzaam inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Een positieve leercultuur draagt hieraan bij en zorgt ervoor dat men de uitdagingen van de toekomst aankan.

Er zijn verschillende partijen die de noodzaak van LLO zien. Zo heeft de Rijksoverheid verschillende redenen om LLO te stimuleren. De veranderende arbeidsmarkt is er één van, maar een tekort aan arbeidskrachten en een ingewikkelde maatschappij spelen ook een rol. Daarnaast vindt de Vereniging Hogescholen LLO van groot belang. Hogescholen zien het als hun opdracht om een doorbraak te forceren op het gebied van LLO. Om dit te bewerkstelligen moeten Hogescholen bewust beleid voeren in nauwe samenwerking met bedrijven en overheden. Hogescholen willen hun aanbod voor post-initieel onderwijs – onderwijs ná betreding van de arbeidsmarkt – ‘flexibiliseren’ en daarin samenwerken met bedrijven en overheden.

Dat betekent dat hoger onderwijsinstellingen hun post-initieel onderwijsaanbod moeten vormgeven. Welke vormen van onderwijs zijn voor werknemers en werkgevers aantrekkelijk en hoe valt de positie te benutten als brede en publieke onderwijsinstelling, ten opzichte van particuliere cursusaanbieders? Hoger onderwijsinstellingen hebben belangrijke functie in een regionaal ecosysteem van economische vitaliteit en leefbaarheid, die mede tot uiting komt in samenwerking met het werkveld. Mede door hun onderzoeksactiviteiten hebben ze een voordelige positie ten opzichte van andere onderwijsaanbieders.

Om een LLO te stimuleren kan Lexnova ondersteuning bieden aan het toevoegen van nieuwe vormen van onderwijs die voor werknemers aantrekkelijk kunnen zijn. Denk hierbij aan deeltijdopleidingen, losse cursussen en modules, of bijscholingstrajecten. Door middel van onderzoek naar bijvoorbeeld de behoeftes van werknemers, maar ook werkgevers, kunnen we ontwikkelingen en trends signaleren en daarop inspelen.


Informatie:

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2