Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Scholing van werknemers is toenemend van belang voor werkgevers en een optimale arbeidsmarkt. Met het initiatief Een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) wil de Rijksoverheid doorgaande scholing stimuleren. Hogescholen ontwikkelen zich met hun specifieke deskundigheid steeds meer als speler op de markt van nascholing. Lexnova voert gericht arbeidsonderzoek uit dat hogescholen helpt een passend aanbod te ontwikkelen.

In het rapport Focus op professie wijst de Vereniging Hogescholen op de noodzaak om de beroepsgerichte oriëntatie van het hoger onderwijs te versterken. Anders dan het wetenschappelijk onderwijs richt het hbo zich met onderwijs en onderzoek op de ondersteuning van de professionele praktijk. Dat doet het hbo behalve in voltijd initieel onderwijs in toenemende mate ook in duale opleidingen en nascholingsaanbod (post-hbo). Nascholing of omscholing stelt werkenden in staat aansluiting te houden bij een veranderende arbeidsmarkt. Door het benutten van hun sterke punten, zoals de combinatie van onderwijs en kennis uit praktijkgericht onderzoek, kunnen hoger onderwijsinstellingen zich onderscheiden in kwalitatief hoogstaand aanbod voor om- en nascholing. Per vakgebied en regio is een goede afstemming met de arbeidsmarktbehoefte wenselijk. Lexnova heeft meerdere hogescholen begeleid bij marktonderzoek naar nascholingsaanbod of duaal onderwijs.

Voorbeelden: 

Onderzoek werkveldbehoefte nascholingsaanbod diverse vakgroepen, voor Windesheim Almere

Onderzoek werkveldbehoefte nascholing en initiële opleiding Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (MBRT), voor Hanzehogeschool Groningen

Onderzoek werkveldbehoefte nascholingsaanbod jeugdzorg Haaglanden, voor de Haagse Hogeschool

Onderzoek werkveldbehoefte nascholingsaanbod technisch domein, voor Hanzehogeschool Groningen

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2