Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Onderzoek werkveldbehoefte nascholingsaanbod diverse vakgroepen

In een omvangrijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek heeft Lexnova de behoefte van het regionale werkveld aan nascholingsaanbod in acht vakgebieden geïnventariseerd. Daarbij is ingegaan op de inhoud en vorm van de onderwijsbehoefte, het imago van Windesheim en de rol die Windesheim kan spelen in te ontwikkelen aanbod. Op basis van de uitkomsten ontwikkelt Windesheim niet-bekostigd onderwijsaanbod. In dit grootschalige onderzoek werkten we samen met MarktEffect, die het kwantitatieve deel voor haar rekening nam.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2