Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Onderzoek werkveldbehoefte nascholing en initiële opleiding Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (MBRT)

In vervolg op een eerder landelijk onderzoek voor MBRT-opleidingen hebben we voor de opleiding aan de Hanzehogeschool de werkveldbehoefte aan nieuwe onderwijsniveaus en -vormen in beeld gebracht. In een kwalitatief en kwantitatief onderzoek is gekeken naar de diversiteit in functies binnen het hbo-palet en de daarop aansluitende opleidingsbehoefte, zowel voor nascholing (post-hbo-aanbod) als voor de initiële opleiding (met name de behoefte aan duale trajecten of een ad-niveau). Het onderzoek leverde voor de opleiding bruikbare informatie op voor de onderwijskundige vervolgstappen.

 

 

 

Stel direct uw vraag

 

 

Contact

Locatie Groningen:
Ossenmarkt 5
9712 NZ Groningen

E-mail: vragen@lexnova.nl

Telefoon: 050 313 11 33
Mobiel: 06 29 11 92 09

Aangesloten bij

fairdata MOA logo

 

Lid van MOA2

 

logo VNG Realisatie2