Overheden

Lexnova Marktonderzoek doet kwalitatief en kwantitatief onderzoek in opdracht van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen. Onderzoekers van Lexnova hebben hart voor de publieke zaak en kennen de overheidswereld.

Onze ruime kennis en ervaring van het publieke domein is terug te vinden in talrijke onderzoeksproducten, waaronder: