Zorg

Lexnova werkt in toenemende mate voor zorg- en welzijnsinstellingen. Omdat deze instellingen zich geconfronteerd zien met de gevolgen van stelselwijzigingen en behoefte hebben aan implementatie van nieuwe werkwijzen, doen instellingen regelmatig een beroep op de expertise van Lexnova.

Voor zorg- en welzijnsinstellingen verrichten wij de volgende onderzoeken: